Om Arvika Konsthall

Historien bakom Arvika konsthall

Arvika konsthall anordnar varje år ett tiotal utställningar av varierade slag med fokus på den nordiska samtidskonsten. Konsthallen ligger i den kulturminnesmärkta före detta banklokalen i jugendstil som byggdes år 1903, mitt i centrala Arvika

Uppkomst

Arvika Konsthall uppkom år 1973 genom ett samarbete mellan Arvika kommun, Arvika konstförening och ett par konstnärer. Idag samarbetar konsthallen med ett flertal aktörer.

Mål

Konstföreningen driver Arvika Konsthall med mål att väcka, utbreda och underhålla intresset för bildande konst. Ansvarig för Arvika Konsthall är Ann Lundqvist.

Konsthallens styrelse

Ordförande: Monika Jansson

Sekreterare: Kerstin Söderlund

Kassör: Ann-Sofie Söderqvist

Övriga ledamöter:

Ulf Eriksson, Hans Bergström

Ida Berglind, Zenita Larsson

Irene Heine, Ann-Christine Holmer

Verksamhet

I de 10 utställningarna per år ingår den populära julutställningen Julsalongen, där verk av konstnärer med värmländsk anknytning ställs ut. Kulturaktiviteter i samarbete med andra kulturföreningar arrangeras också, och Arvika kommuns unga bildelevers skapande visas årligen.

I konsthallen finns även Konstnärernas kollektivverkstad med utrustning för grafiskt arbete. I närliggande lokaler ligger Bildskolan Pilen, en skola där barn och unga får chans att delta i konstnärligt skapande.

Ställ ut på Arvika Konsthall

Hur går det till?

Styrelsen tar emot ansökan om en utställningsplats och behandlar alla ansökningar under sina sammanträden som sker 2 till 3 gånger per år. De meddelar sedan möjlighet och tidpunkt. På grund av den stora mängd ansökningar som når styrelsen kan det ta mellan 1 till 2 år innan den eventuella utställningen kan sättas upp. Styrelsen kan ibland själva nå ut till konstnärer med erbjudandet att ställa ut i hallen.

Vad ska ingå i min ansökan?

Styrelsen tar emot färgutskrifter tillsammans med ett CV, information om din konst och dina kontaktuppgifter. De tar helst emot din ansökan via brev, då det underlättar för dem att samla sig kring materialet när det ska behandlas. Du kan också skicka CV:t och utskrifter via e-post så länge inte filerna är alltför stora. En ansökan kan även lämnas personligen på plats i konsthallen.